محسن قرنفلی

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02166466569

پست الکترونیکی:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
زیست فناوری، بیوتکنولوژی، میکروبی

دکتر محسن قرنفلی

رتبه: استادیارتلفن:

02166466569

پست الکترونیک:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
زیست فناوری، بیوتکنولوژی، میکروبی

سوابق اجرایی

 • معاون آموزش جهاد دانشگاهی در حال حاضر
 • مشاور پژوهشگاه رويان در تجاري سازي يافته هاي پژوهشي – در حال حاضر
 • سرپرست دانشكده علوم پايه و فناوري هاي زیستی دانشگاه علم و فرهنگ – در حال حاضر
 • رياست دانشگاه علم و فرهنگ 84-89
 • معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي 76-80
 • مسئول مركزاطلاعات علمي جهاد دانشگاهي83-84
 • مشاورياست جهاد دانشگاهي80-83
 • مدير كل دفترپروژه‌يابي و نيازسنجي، جهاد دانشگاهي72-76
 • معاون تحقيقاتي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي شريف68 -72
 • معاون آموزشي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي شريف 66-68
 • مديرگروه شيمي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف60 -66
 • عضوکميسيون بررسي موارد خاص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري87 -92
 • مدير کارگروه تکنولوژي شوراي تدوين نقشه علمي کشور84 -86
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده رويان- درحال حاضر
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران 76-80
 • عضو شوراي علمي پژوهشكده توسعه تكنولوژي84 -89
 • عضو شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي جهاد دانشگاهي- در حال حاضر
 • عضو هيئت مديره مركز تحقيق و توليد فرآورده‌هاي شيميايي جهاد دانشگاهي74--76
 • عضو هيئت مديره مؤسسه پويان (طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي جهاد دانشگاهي 74-76
 • عضو شوراي علمي، جهاد دانشگاهي – درحال حاضر
 • رئيس هيئت مديره شركت جهش كيميا – 70-72
 • عضو شوراي بررسي نهايي طرح‌هاي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي 76-80
 • درحال حاضرعضو هیئت مدیره شرکت تولید سلولهای بنیادی سل تک

تحصیلات

 • کارشناسی ، 1357 ، شیمی ، مدرسه عالي پارس (دانشگاه خوارزمی)
 • کارشناسی ارشد ، 1368 ، شيمي فيزيك ، دانشگاه صنعتي شريف
 • دکتری ، 1383 ، بيوفيزيك ، دانشگاه تهران

لیست تدریس